Intelligentieonderzoek voor kinderen

WISC-III

De WISC III (6-16 jaar) is de meest gebruikte en best genormeerde intelligentietest in Nederland. De test is opgebouwd uit 13 verschillende onderdelen. Deze onderdelen doen een beroep op verschillende cognitieve vaardigheden. De onderdelen samen vormen een goed beeld van de mogelijkheden van jullie kind. Een intelligentie test is een handig middel om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en de individuele leerbehoefte van kinderen.

De meeste kinderen vinden het heel leuk om de intelligentie test te doen. Soms moet je iets vertellen en soms moet je iets doen. De verschillende testonderdelen zijn meestal heel anders dan die op school. Met behulp van de testresultaten kan er heel specifiek advies geformuleerd worden zodat uw kind gebruik kan maken van zijn volledige potentieel. Je kind wordt vaak beter begrepen door onderwijzers en ouders. En worden handvatten geboden om het kind succesvol en met compassie door zijn (school)carrière te begeleiden.

Bij mij kan je zonder wachtlijst terecht. Meestal is het mogelijk om binnen een week een afspraak te maken. Testafname kan in de praktijk of bij het jullie thuis (indien haalbaar met reisafstand).

Wat betekent dat een IQ?

Het Intelligentie Quotient(IQ) is geen vaststaand cijfer. Kinderen zijn in ontwikkeling. Dit betekent dat een kind kan groeien in zijn vermogen om te leren. Om deze redenen mogen IQ onderzoeken niet langer dan twee jaar na afname geïnterpreteerd worden.

Tevens is het moment van onderzoek altijd een moment opname. Het is belangrijk dat tijdens het onderzoek goed geobserveerd wordt hoe het kind reageert op de instructie. Sommige kinderen zijn perfectionistisch en zullen daardoor minder snel werken. Dit kan de scores op de handelsgericht taken drukken waarbij alle onderdelen op tijd worden beoordeeld.

Faalangstige kinderen kunnen worden beperkt omdat ze alleen willen antwoorden wanneer zij zeker weten dat het goed is. Ik nodig kinderen altijd uit om te gokken wanneer ze het niet weten. Soms geef ik uitleg dat je bepaalde vragen niet zomaar kan weten en dat je het antwoord kan bedenken. Complimenten worden altijd gegeven op  proces en niet op het resultaat.

Wanneer kies je voor intelligentieonderzoek voor kinderen

Het kan zijn dat je kind niet gemotiveerd is voor school of een lagere Cito score heeft dan verwacht. Een intelligentie onderzoek geeft een goed beeld van de cognitieve mogelijkheden van je kind. Op de pagina Wanneer kies je voor intelligentieonderzoek voor kinderen kun je een aantal redenen vinden.