Intelligentieonderzoek voor kinderen

WISC-III

De WISC III (6-16 jaar) is de meest gebruikte en best genormeerde intelligentietest in Nederland. De test is opgebouwd uit 13 verschillende onderdelen. Deze onderdelen doen een beroep op verschillende cognitieve vaardigheden. De onderdelen samen vormen een goed beeld van de mogelijkheden van het kind. Een intelligentie test is een handig middel om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en de individuele leerbehoefte van het kind.

De meeste kinderen vinden het heel leuk om de intelligentie test te doen. Soms moet je iets vertellen en soms moet je iets doen. De verschillende testonderdelen zijn meestal heel anders dan die op school. Met behulp van de testresultaten kan er heel specifiek advies geformuleerd worden zodat uw kind gebruik kan maken van zijn volledige potentieel. Je kind wordt vaak beter begrepen door onderwijzers en ouders. En worden handvatten geboden om het kind succesvol en met compassie door zijn (school)carrière te begeleiden.

Wat betekent dat nu een IQ?

Over het Intelligentie Quotient (IQ) bestaat veel discussie. Wetenschappers zijn het niet helemaal met elkaar eens wat het IQ nu precies is. In het algemeen kun je zeggen dat het een maat is waarbij het vermogen, om nieuwe informatie te kunnen verwerken en op te slaan, gemeten wordt. Een IQ score van 100 is gemiddeld. Een score tussen 90 en 110 wordt ook gemiddeld genoemd.

Sommige onderdelen gaan op tijd. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om een opgave op te lossen. Je kunt betwisten of je dan minder slim bent want het lukt je immers wel om dezelfde opgave op te lossen.

Het IQ is ook zeker geen vaststaand cijfer. Kinderen zijn in ontwikkeling. Dit betekent dat een kind kan groeien in zijn vermogen om te leren. Wanneer er vragen zijn omtrent de cognitieve ontwikkeling is het fijn om aan het begin van de basisschool (groep 3 of 4) een Intelligentie Onderzoek te doen. Uw kind kan dan lang profiteren van geboden ondersteuning.

Regelmatig ontstaan er pas vragen in groep 7. Dit is ook een mooie leeftijd om een onderzoek te doen. Uw kind kan dan goed ondersteund doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Wanneer kies je voor intelligentieonderzoek voor kinderen

Het kan zijn dat je kind een leerachterstand heeft of een lage Cito score heeft. Op de pagina Wanneer kies je voor intelligentieonderzoek voor kinderen kun je een aantal redenen vinden waneer een onderzoek interessant kan zijn.