Wanneer kies je voor (gezins)therapie?

Ieder kind voelt zich wel eens somber, verdrietig of eenzaam. Vaak is dit een periode en groeit een kind hier overheen al dan niet met behulp van een ouder, leerkracht of ander belangrijk persoon. Soms lukt dit niet en loopt een kind vast. Ouders of verzorgers of andere betrokken voelen meestal goed aan wanneer een periode te lang duurt of er iets anders aan de hand is. Wanneer kindertherapie een reële optie kan zijn vind je in onderstaand overzicht.

Wanneer (gezins)therapie kan helpen

 • Wanneer er veel ruzie thuis is
 • Je hebt het gevoel grip op je kind te verliezen, teruggetrokken, boos of somber gedrag.
 • Innerlijke conflicten die verdriet, boosheid, somberheid of spanning veroorzaken.
 • Stress gerelateerde problemen
 • faalangst, angsten voor de meest uiteenlopende dingen bijvoorbeeld dieren, school, het donker of ziekenhuizen.
 • Pesten of gepest worden.
 • Ongewenst (probleem) gedrag driftbuien, liegen, stelen, druk gedrag of terugtrekkend gedrag.
 • Concentratie- en motivatieproblemen, niet naar school willen.
 • Leren omgaan met bijzondere eigenschappen of stoornissen zoals hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, AD(H)D of autisme
 • Onverwerkte ervaringen zoals (echt)scheiding, overlijden, ziekte van kind of ouders, omgaan met ouders die leiden aan psychiatrische problematiek, trauma of verandering
 • Problemen binnen het gezin zoals de omgang met (stief) ouders, (stief) broertjes of – zusjes.
 • Problemen zoals moeite met vrienden maken of weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Uiteraard kan er ook een andere reden zijn om contact op te nemen.

Uitsluitingscriteria zijn;

-diagnostische vragen, wij doen geen onderzoek naar autisme, ADHD, dyslexie of andere vragen met betrekking tot diagnostiek.

-wij zijn niet goed met conflictscheidingen. Conflictscheidingen is zeer ingewikkelde problematiek waarbij het niet wenselijk is dat er maar een therapeut beschikbaar is.

-crisis. Wanneer er een grote vraag is naar continuïteit van de zorg. Door onze persoonlijke aanpak is het niet altijd mogelijk om continue zorg te bieden wegens verlof dagen, vakanties en ziektes. Wanneer dit absoluut noodzakelijk is kunnen we niet aan deze vraag voldoen.

-jonge kinderen van 0 t/m 7 jaar. Wij hebben geen specialisme in het jonge kind. In sommige gevallen kunnen we wel een systemische behandeling aanbieden voor ouders. Wanneer er zeer duidelijk kindfactoren aanwezig zijn zoals drukgedrag, tactiele gevoeligheid, overgevoelig voor prikkels en dergelijke dan hebben we niet het juiste specialisme in huis. De therapie die we toepassen vraagt om een bepaald taalvaardigheidsniveau voor kinderen vanaf 7 jaar.