Oudertherapie

Er bestaat altijd een wisselwerking tussen ouder en kind. Kinderen kunnen door middel van hun gedrag een spiegel zijn. Het kan interessant zijn om daarbij stil te staan. Hoe reageer je als ouder(s) op het gedrag van je kind.

Tijdens een oudergesprek zullen we eerst kijken wat precies de behoefte is van je kind. Vervolgens kijken we naar jouw behoefte en wat jij nodig hebt om je kind te kunnen geven wat hij of zij nodig heeft.

Meestal zijn een of twee sessies voldoende om tot een inzicht te komen.