Werkwijze Kindertherapie

Na aanmelding volgt een intake-/ kennismakingsgesprek. Voorafgaand wordt door ouders een vragenlijst ingevuld. Deze wordt na aanmelding toegestuurd. Het intake gesprek vindt plaats met de ouders of verzorgers en vanaf 12 jaar is het gebruikelijk dat het kind daar ook bij aanwezig is.  Wij vinden het belangrijk dat ouders een goed gevoel bij ons hebben en we een klik hebben. Wanneer deze klik of het gevoel er is, kan er een afspraak gemaakt worden voor de eerste sessie.

De ouders of verzorgers en kinderen  vertellen tijdens het intake gesprek wat de reden is voor de aanmelding,  en welke verandering zij hun kind toe wensen.

Als de behandeling start wordt er een behandelovereenkomst getekend.

De start van de behandeling betekent meestal dat het kind minimaal 5 keer komt. Als er ook een klik is het met kind natuurlijk! De start kan er ook anders uitzien,  bijvoorbeeld dat ouders eerst een aantal keer komen, of dat het gezin samen komt.

De eerste sessie mag het kind of jongere  bepalen of hij alleen komt of samen met een ouder/ verzorger. Het kind heeft regie om zo toch een beetje grip te krijgen op een beetje spannende situatie.

In oudergesprekken wordt ook aandacht besteed hoe ouders hun kind in het therapieproces kunnen ondersteunen.

Therapie wordt beëindigd in overleg met ouders, het kind en de therapeut.