Tarieven

Per 1 juni 2019 gelden onderstaande tarieven. Cliënten die zich voor die tijd hebben aangemeld behouden het oude tarief.

Intake/ kennismakingsgesprek€ 80,- per sessie van 45/50 min
Kindertherapie€ 80,- per sessie van 45/50 minuten
Oudergesprek€ 80,- per sessie van 45/50 minuten
Oudercoaching€ 80,- per sessie van 45/50 minuten
Verslaglegging€ 160,- voor eindverslag

Tarieven intelligentieonderzoek voor kinderen

Vergoeding

  • Vergoeding is mogelijk van uit de aanvullende verzekering onder Alternatieve Geneeswijzen. Je kunt de vergoedingsmogelijkheden nagaan bij u verzekeraar. Vergoeding is enkel mogelijk voor kindertherapie.
  • Ik ben aangesloten bij de VIT. Dit is een beroepsvereniging voor Integraal Therapeuten. Tevens ben ik aangesloten bij het RBCZ (Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
  • VIT: 544.17.A  RBCZ: 205073R  KvK: 54649072

Facturering

Ik stuur per maand een factuur waarop je de sessie van die maand kunt terugvinden.

Klacht en Tuchtrecht

De Praktijk voor Integratieve Kindertherapie probeert altijd zo integer mogelijk te handelen. Mocht u niet tevreden zijn over de therapeut of de werkwijze dan kunt u dit aangeven bij de therapeut. Mocht de klacht na dit gesprek nog steeds bestaan dan kunt u zich wenden tot het klacht en tuchtrecht van de V.I.T.  https://www.vit-therapeuten.nl/cli–nten/niet-tevreden-/