Wanneer kies je voor Kindertherapie?

Ieder kind voelt zich wel eens somber, verdrietig of eenzaam. Vaak is dit een periode en groeit een kind hier overheen al dan niet met behulp van een ouder, leerkracht of ander belangrijk persoon. Soms lukt dit niet en loopt een kind vast. Ouders of verzorgers of andere betrokken voelen meestal goed aan wanneer een periode te lang duurt of er iets anders aan de hand is. Wanneer kindertherapie een reële optie kan zijn vind je in onderstaand overzicht.

Wanneer kindertherapie kan helpen

 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak zoals hoofdpijn of buikpijn.
 • Innerlijke conflicten die verdriet, boosheid, somberheid of spanning veroorzaken.
 • Stress gerelateerde problemen zoals onderpresteren of juist ‘overpresteren’,
 • faalangst, angsten voor de meest uiteenlopende dingen bijvoorbeeld dieren, school, het donker of ziekenhuizen.
 • Pesten of gepest worden.
 • Ongewenst (probleem) gedrag driftbuien, liegen, stelen, druk gedrag of terugtrekkend gedrag.
 • Concentratie- en motivatieproblemen, niet naar school willen.
 • Problemen met eten, slapen of zindelijkheid.
 • Leren omgaan met bijzondere eigenschappen of stoornissen zoals hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, AD(H)D of autisme
 • Onverwerkte ervaringen zoals (echt)scheiding, overlijden, ziekte van kind of ouders, omgaan met ouders die leiden aan psychiatrische problematiek, trauma of verandering
 • Problemen binnen het gezin zoals de omgang met (stief) ouders, (stief) broertjes of – zusjes.
 • Problemen zoals moeite met vrienden maken of weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Uiteraard kan er ook een andere reden zijn om contact op te nemen.