Werkwijze Kindertherapie

Na aanmelding volgt een intake-/ kennismakingsgesprek. Voorafgaand wordt door ouders een vragenlijst ingevuld. Deze wordt na aanmelding toegestuurd. Het intake gesprek vindt plaats met de ouders of verzorgers en zonder het kind. Ik vind het belangrijk dat ouders een goed gevoel bij mij hebben en we een klik hebben. Dit kun je alleen maar ervaren door iemand te ontmoeten. Daarom is het kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend.

De ouders of verzorgers vertellen in dit gesprek wat de reden is voor de aanmelding, welke ervaringen zij hebben met hun kind en welke verandering zij hun kind toe wensen.

Als de behandeling start wordt er een behandelovereenkomst getekend.

De start van de behandeling betekent dat het kind minimaal 5 keer komt. Na 5 keer zul je merken dat er al wat veranderd is. Na deze 5 sessies volgt een oudergesprek. Hierin wordt gesproken over de ervaringen, mogelijke veranderingen en over het eventuele verdere verloop van de therapie.

In deze gesprekken wordt ook aandacht besteed hoe ouders hun kind in het therapieproces kunnen ondersteunen.
Een oudergesprek vindt ongeveer om de vijf kindsessies plaats. Meestal zijn 5 tot 15 sessies voldoende om de therapie te kunnen afronden. De kindsessies zijn in principe wekelijks.