Werkwijze Kindertherapie

Na aanmelding volgt een intake-/ kennismakingsgesprek. Voorafgaand wordt door ouders een vragenlijst ingevuld. Deze wordt na aanmelding toegestuurd. Het intake gesprek vindt plaats met de ouders of verzorgers en meestal zonder het kind. Ik vind het belangrijk dat ouders een goed gevoel bij mij hebben en we een klik hebben. Wanneer deze klik of het gevoel er is, kan er een afspraak gemaakt worden voor de eerste sessie.

De ouders of verzorgers vertellen tijdens het intake gesprek wat de reden is voor de aanmelding, welke ervaringen zij hebben met hun kind en welke verandering zij hun kind toe wensen.

Als de behandeling start wordt er een behandelovereenkomst getekend.

De start van de behandeling betekent meestal dat het kind minimaal 5 keer komt. Als er ook een klik is het met het kind natuurlijk! Na 5 keer zul je merken dat er al wat veranderd is. Na deze 5 sessies volgt een oudergesprek. Hierin wordt gesproken over de ervaringen, mogelijke veranderingen en over het eventuele verdere verloop van de therapie.

In deze gesprekken wordt ook aandacht besteed hoe ouders hun kind in het therapieproces kunnen ondersteunen.
Een oudergesprek vindt ongeveer om de vijf kindsessies plaats. Meestal zijn 5 tot 15 sessies voldoende om de therapie te kunnen afronden. De kindsessies zijn in principe wekelijks.